Polityka jakości

Celem organizacji jest zapewnienie jak najlepszego poziomu obsługi naszych Klientów w produkcji elementów do wentylacji.

Dążymy ciągle do terminowego dostarczania naszych wyrobów spełniających wszystkie wymagania Klientów, w tym wymagań norm związanych z wyrobem oraz wymagań prawnych i regulacji z uwzględnieniem ryzyk i szans wynikających z kontekstu organizacji.

Niniejszą Politykę realizujemy z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • Doskonalenie procesów, wyrobów i podnoszenie kwalifikacji pracowników jest planowane i nadzorowane a jakość jest integralnym elementem wszystkich procesów.
  • Kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik, ma rozwijać poczucie tożsamości i odpowiedzialności za firmę.
  • Jakość produktów ma spełniać oczekiwania naszych Klientów oraz stanowić rekomendację do dalszych kontraktów.
  • Monitorowanie zadowolenia Klientów, procesów, wyrobów i stanu infrastruktury oraz analiza pozyskanych informacji jest podstawą do zarządzania organizacją.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiajmy o warunkach współpracy

Zadzwoń: 785 77 76 96