Przepustnice jednopłaszczyznowe

prostokątne kPJP

prostokątne kPJP

Istnieje możliwość wyboru przepustnicy sterowanej ręcznie lub automatycznie r - sterowanie ręczne a - sterowanie automatyczne Standard: przepustnica sterowana ręcznie

kołowe kPJK

kołowe kPJK

Istnieje możliwość wyboru przepustnicy sterowanej ręcznie lub automatycznie r - sterowanie ręczne a - sterowanie automatyczne Standard przepustnica sterowana ręcznie