kołowe kPJK

Istnieje możliwość wyboru przepustnicy sterowanej ręcznie lub automatycznie

  • r – sterowanie ręczne
  • a – sterowanie automatyczne

Standard

  • przepustnica sterowana ręcznie