Podstawy dachowe

kBIII

kBIII

Standard: l=1000 mm Na rysunku z przepustnicą kPJK z mechanizmem ręcznym

kPDP

kPDP

Standard: l=1000 mm a1 x b1 - możliwy maksymalny wymiar cokołu