kPDP

Standard: l=1000 mm
a1 x b1 – możliwy maksymalny wymiar cokołu