Standard: l=1000 mm a1 x b1 - możliwy maksymalny wymiar cokołu