Czerpnia – wyrzutnia ścienna prostokątna CWP

Powierzchnia czynna: (a x b) x 0,70

Zakres wymiarowy: 250×250 : 2000×2000 [mm]

Standard:

  • a-10 mm, b-10 mm,
  • gdzie a x b – wymiary kanału

Wykonanie standardowe:

  •  czerpnia zakończona siatką 10×10 [mm]

Założenie:

  • przy a>1000 mm i b> 1500 mm stosujemy czerpnię dzieloną