Kratka maskująca KST

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Kratka wentylacyjna maskująca KST może mieć zastosowanie jako nawiewna lub wywiewna w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Posiada wzmocnioną konstrukcję, która pozwala na zastosowanie jej w obiektach takich jak: sale gimnastyczne, kotłownie oraz jako zewnętrzna czerpnia. Montowana na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

KONSTRUKCJA
Ramka czołowa kratki oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Kierownice osadzone na stałe pod kątem 45^. Materiał – blacha czarna, ocynkowana, aluminium lub nierdzewna, powłoka lakiernicza proszkowa RAL 9016 lub inny zgodny z paletą RAL.